Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr hab. Wojciech Rafał Wiewiórowski
Pracownia Informatyki Prawniczej
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościAdiunkt

Pokój: 1031 (sekretariat: 3012)
Telefon: 123456 (sekretariat: 523 28 27 lub wewn. 28 27, fax 523 27 03)
Email:   (sekretariat: )
Urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Finalista Central and Eastern European Moot Court Competition organizowanego przez Uniwersytet w Cambridge 1998

Doktor nauk prawnych - Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - 2000
- praca doktorska nt. „Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki".

Magister prawa - Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - 1990-1995

Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge - 1996-98

Szkoła Letnia Prawa Międzynarodowego - Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński 1995

Singapore Co-operation Programme. eGovernment - Journey Towards Public Sector Excellance 2009

Hobby

Naukowo zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, informatyzacją administracji publicznej, zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej, ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.

Autor m.in. podręcznika "Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i dla administracji publicznej", Oficyna Wolters Kluwer 2008 i jego kontynynuacji "Informatyka prawnicza", Wolters Kluwer 2012. 

Na co dzień interesuje się również historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

   Wojciech Wiewiórowski: Bibliografia prawno-informatyczna - rok 2010-2011

Referaty na konferencjach naukowych w latach 2004-2014:

W.Wiewiórowski wśród rzeczników ochrony danych osobowych na zjeździe w Jerozolimie w październiku 2010 r.  


>> Patrz również: Referaty na konferencjach naukowych

Lata 2013-2014

 1. "How should Data Protection Authorities address the privacy and data protection challenges raised by drones?" wygłoszony podczas "European DPAs meeting on civil applications of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)" zorganizowanego przez DG Przedsiębiorczość Komisji Europejskiej w Brukseli w dniu 28 lutego 2014 r.
 2. „Ocena wpływu przedsięwzięcia na prywatność (Privacy Impact Assessment) jako część zadań informatyka przy tworzeniu i utrzymaniu systemów informacyjnych administracji publicznej" wygłoszony podczas Łódzkiego Konwentu Informatyków zorganizowanego przez czasopismo "IT w Administracji" w Smardzewicach w dniach 13-14 lutego 2014 r.
 3. "Big Data w świecie Internetu Przedmiotów" wygłoszony podczas konferencji „Prywatność w cyfrowym świecie" zorganizowanej z okazji VIII Dnia Ochrony Danych - 28 stycznia 2014 r. w Warszawie.
 4. katalog: Publikacje, zdjęcie: phaedra.jpg"Interoperability between privacy enforcement regimes" wygłoszony podczas sesji "Enforcing Privacy" zorganizowanej w Brukseli 23 stycznia 2014 r.
 5. Udział w panelu "EU Data Protection Reform. State of Play" podczas międzynarodowej konferencji "Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) 2014. Reforming Data Protection. The Global Perspective " zorganizowanej przez Vrije Universiteit Brussel (Research group on Law, Science, Technology and Society LSTS), Facultés Universitaires de Namur (Centre de Recherches Informatique et Droit CRID), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA, Tilburg University (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT) oraz Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI w Brukseli w dniach 22-24 stycznia 2014 r.
 6. "Ochrona przedsiębiorców przed działaniami "hejterów" w Internecie - kwestie dostępu do danych osobowych anonimowych użytkowników Internetu" wykład dla Polskie Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie dnia 17 stycznia 2014 r.
 7. "Zasady i tryb ochrony danych osobowych" wygłoszony w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie 15 stycznia 2014 r.
 8. „Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela `usługi chmurowej i użytkownika chmury" wygłoszony w ramach studiów podyplomowych pt. „Zastosowanie technologii Cloud Computingu w strategiach biznesowych" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 11 stycznia 2014 r. 
 9. "Znaczenie orzecznictwa sądowego dla praktyki prawnej" wygłoszony podczas seminarium z cyklu "Akademia Prawa Komputerowego" pt. "Najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych - część II" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 17 grudnia 2013 r.
 10. Udział w panelu "Through the Regulators' Lens" podczas Europejskiego Kongresu Ochrony Danych zorganizowanego przez The International Association of Privacy Professionals w Brukseli w dniach 10-12 grudnia 2013 r.
 11. „Przetwarzanie i ochrona danych w badaniach klinicznych" wygłoszony w ramach studiów podyplomowych „Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie" zorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie 8 grudnia 2013 r.
 12. "Nowe mechanizmy prawne ochrony danych osobowych odpowiedzią na rozwój technologii przetwarzania danych" wygłoszony podczas XV Forum Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji pt. "Nowe technologie - wyzwanie dla ochrony danych osobowych" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 27 listopada 2013 r.
 13. „Ocena wpływu przedsięwzięcia na prywatność (Privacy Impact Assessment) jako część zadań informatyka przy tworzeniu i utrzymaniu systemów informacyjnych administracji publicznej" wygłoszony podczas Dolnośląskiego Konwentu Informatyków zorganizowanego przez czasopismo "IT w Administracji" w Jugowicach k. Wałbrzycha w dniach 21-22 listopada 2013 r.
 14. "The Role of International Organisations in Overcoming the Fragmentation of the Global Privacy Protection Schemes" wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji "Constitutionalisation and Fragmentation of International Law Revisited " zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu "International Law between Constitutionalisation and Fragmentation: the Role of Law in the Post-national Constellation" w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2013 r.
 15. „Cloud Computing w świetle polskiego prawa ochrony danych osobowych" wygłoszony podczas konferencji „Best in Cloud" zorganizowanej przez czasopismo „Computerworld" w Warszawie w 19 listopada 2013 r.
 16. „Informatyka prawnicza. Zarządzanie informacją prawną i prawniczą" oraz „Trzy filary infrastruktury informacyjna państwa" wykłady otwierające w ramach studiów podyplomowych „Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych" organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 16 listopada 2013 r.
 17. katalog: Publikacje, zdjęcie: wiewiorowski_moskwa.jpg"Profiling the citizen. Access of public authorities to the data on citizen stored in public and private resources" wygłoszony podczas wygłoszony podczas IV Międzynarodowej Konferencji "International cooperation as safeguarding of privacy in every country " zorganizowanej przez Federalną Służbę Nadzoru w sektorze Łączności, Technologii Informacyjnych i Masowej Komunikacji (Федеральнa службa по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) w Moskwie w dniach 5-8 listopada 2013 r.
 18. „Zabezpieczenie danych. Dlaczego gubimy to czego powinniśmy strzec?" wygłoszony podczas śniadania naukowego zorganizowanego z okazji Dnia Ochrony Tożsamości na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w dniu 25 października 2013 r.
 19. "Kształtowanie praktyki stosowania prawa nowych technologii poprzez orzecznictwo sądów w tym zakresie" wygłoszony podczas seminarium z cyklu "Akademia Prawa Komputerowego" pt. "Najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych - część I" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 24 października 2013 r.
 20. Udział w debacie redakcji pisma Liberte! na temat amerykańskiego rządowego programu PRISM oraz bezpieczeństwa, anonimowości i inwigilacji w Internecie zorganizowanej w Łodzi 23 października 2013 r.
 21. „Proces elektronizacji a prawo morskie. Dokumenty elektroniczne przetwarzane w systemach teleinformatycznych eMaritime" wygłoszony podczas posiedzenia Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku 18 października 2013 r.
 22. „Wpływ reformy ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej na działalność administracji publicznej w Polsce" wygłoszony podczas XIX Forum Informatyki w Administracji zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Żelechowie w dniach 16-17 października 2013 r.
 23. "Cloud and the Citizen" wygłoszony podczas konferencji "EuroCloud Congress 2013" zorganizowanej przez stowarzyszenie EuroCloud Europe w Luksemburgu w dniach 15-16 października 2013 r.
 24. "Unia Europejska wobec ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informacyjnego. Aktualny stan prawny i toczące się prace legislacyjne" wygłoszony podczas konferencji "Big Data - Przejdźmy do praktyki. Wyzwania - strategie - prawo" zorganizowanej jako część V Forum Intelligence in Business w Warszawie w dniach 10-11 października 2013 r.
 25. "Profilowanie osób w świecie Big Data. Możliwości techniczne v. konstytucyjne prawa i wolności" oraz udział w panelu "Ochrona danych osobowych i prywatności w świecie Big Data" podczas VI edycji Kongresu "Warsaw International Media Summit" pt. "Zmiany w Regulacjach i Prawie" zorganizowanego w Warszawie w dniach 10-11 października 2013 r.
 26. „Bezpieczeństwo danych osobowych w świecie aplikacji mobilnych" wygłoszony podczas XVII Konferencji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego "Secure 2013" zorganizowanej przez NASK i CERT Polska w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 9-10 października 2013 r.
 27. katalog: Publikacje, zdjęcie: wiewiorowski_boni.jpg„Nowoczesne środki komunikacji elektronicznej a metodyka konsultacji wewnętrznych w urzędzie publicznym. Dostęp do poszczególnych elementów procesu konsultacyjnego i ich archiwizacja" wygłoszony podczas konferencji "Tajemnica pracodawcy i inne tajemnice prawnie chronione w podmiotach publicznych, a dostęp do informacji publicznej" zorganizowanej w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym" w Lublińcu w dniach 8-9 października 2013 r.
 28. "Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności" wygłoszony podczas XV seminarium Forum Monitoringu Polskiego pt. „Aktualne aspekty prawno-normatywne oraz trendy techniczne monitoringu bezpieczeństwa obiektów" zorganizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM" w Pułtusku w dniach 3-4 października 2013 r.
 29. "Privacy Compass" wygłoszony podczas 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Prywatności "A Privacy Compass in a Turbulent World " zorganizowanej w Warszawie w dniach 23-26 września 2013 r.
 30. "Improving Practical and Helpful Cooperation Between Data Protection Authorities. Introduction" wygłoszony podczas pierwszych warsztatów projektu PHAEDRA pt. "A need for better cooperation and coordination between DPAs" zorganizowanych w Warszawie w dniu 24 września 2013 r.
 31. "Public Voice in the International Debate on Privacy Protection" wygłoszony podczas konferencji The Public Voice pt. "Our Data, Our Lives" zorganizowanych w Warszawie w dniu 24 września 2013 r.
 32. „Ochrona danych w elektronicznej dokumentacji medycznej" wygłoszony podczas konferencji „Infrastruktura informatyczna wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej" zorganizowanej przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 12 września 2013 r.
 33. "Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna. Zasady stosowania monitoringu w instytucjach publicznych" wygłoszony podczas konferencji "Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej miasta - aspekty prawne, organizacyjne i techniczne" zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania w Poznaniu w dniu 11 września 2013 r.
 34. "Ochrona danych osobowych a tajemnica radcowska. Zasady bezpieczeństwa informacyjnego w kancelarii radcowskiej" wygłoszony podczas seminarium Krajowej Rady Radców Prawnych w Szklarskiej Porębie w dniach 6-7 września 2013 r.
 35. „Warunki dopuszczalności wykorzystania rozwiązań chmurowych w serwisach WWW administracji publicznej" wygłoszony podczas konferencji „Ochrona dostępności i integralności stron WWW podmiotów publicznych" zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne w dniu 19 sierpnia 2013 r. w stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
 36. „Pojęcie jawności w dyskusji o otwartych zasobach państwa" wygłoszony podczas seminarium „Teoretyczne i praktyczne problemy jawności" zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne w dniach 15-17 sierpnia 2013 r. w stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
 37. „Monitoring wizyjny a przetwarzanie danych osobowych" wygłoszony podczas 62. edycji seminarium „Akademia Prawa Komputerowego" pt. „Przesłanki i uwarunkowania legalności monitoringu wizyjnego" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 31 lipca 2013 r.
 38. „Granice personalizacji w świecie BIG DATA. Reforma prawa ochrony danych osobowych a przetwarzanie wielkich zasobów danych" wygłoszony podczas 30. edycji Forum Bankowości „Big Data - Zintegrowane dane o klientach. Szybkie raportowanie wielkich zbiorów danych" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 30 lipca 2013 r.
 39. Udział w panelu „Budowanie bezpieczeństwa oraz zaufania katalog: Publikacje, zdjęcie: 1045040_475676772520205_1363097384_n.jpgw przetwarzaniu danych w oparciu o chmurę w usługach finansowych" podczas seminarium "The Polish Approach to the EU Cloud Computing Strategy" zorganizowanego przez stowarzyszenie EuroCloud Polska wraz z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 27 czerwca 2013 r. [Nagranie debaty - od 42' ]
 40. „Systemy zdalnego odczytu liczników mediów a polskie przepisy o ochronie danych osobowych" wygłoszony podczas konferencji „Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Warszawie w dniu 26 czerwca 2013 r.
 41. „Inteligentne sieci energetyczne a kwestie prywatności i ochrony danych osobowych" wygłoszony podczas warsztatów energetycznych dla doradców konsumenckich Federacji Konsumentów zorganizowanych w Warszawie w dniu 24 czerwca 2013 r.
 42. katalog: Publikacje, zdjęcie: kmwi17.jpgUdział w debacie „Cyfrowy fetysz czy katalizator. Jak zmieniać Polskę? Wskazówki dla decydentów w perspektywie roku 2020" podczas 17. Konferencji Miasta w Internecie zorganizowanej w Gdańsku w dniach 19-21 czerwca 2013 r.
 43. „Prawne aspekty profilowania klientów i integracji danych osobowych" wygłoszony podczas 59. edycji seminarium „Akademia Prawa Komputerowego" pt. „Profilowanie w Internecie. Nadużywanie danych osobowych" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 18 czerwca 2013 r.
 44. „Karne i administracyjno-karne regulacje nowych ram ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" oraz udział w debacie pt. „Dlaczego Europa pracuje nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?" podczas VIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej zorganizowanego przez Związek Banków Polskich, we współpracy z miesięcznikiem „Bank" oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji w Warszawie 18 czerwca 2013 r.
 45. Udział w panelu "Beyond the pill: Emerging Technologies in HealthCare" podczas XI Dorocznego Spotkania Ogólnego Young Polish International Network pt. "Brave New World (of Information Technology)", które odbyło się w Sobieniach Królewskich w dniach 14-16 czerwca 2013 r.
 46. „Zasady ochrony danych znajdujących się w zasobach publicznych. Prawodawstwo krajowe i europejskie" wygłoszony podczas seminarium szkoleniowego zrealizowanego w ramach projektu pn.: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej" w Rządowym Centrum Legislacji 10 czerwca 2013 r.
 47. "Reflection of the case law of European Court of Human Rights into domestic legislation" wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji "Civil & Criminal Liability for violating the right to personal data protection " zorganizowanej przez Dyrektoriat Generalny UE ds. Rozszerzenia w ramach program TAIEX w Skopje (Macedonia) w dniach 29-30 maja 2013 r.
 48. „Karne i administracyjno-karne regulacje nowych ram ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" wygłoszony podczas XVI konferencji „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej " zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 28-29 maja 2013 r.
 49. „Usługi administracji publicznej w oparciu o przetwarzanie w chmurze - bariery w administracji i wyzwania dla biznesu" wygłoszony podczas seminarium Microsoftu poświęconego zastosowaniu modelu chmury w administracji publicznej zorganizowanego siedzibie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie dnia 24 maja 2013 r.
 50. „Wzywania ochrony danych osobowych w systemach informacyjnych ochrony zdrowia" wygłoszony podczas konferencji „Dane medyczne - Granice zastosowania i ochrona" zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dnia 23 maja 2013 r.
 51. „Projekt rozporządzenia UE a sektorowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych" wygłoszony podczas XIV Forum ADO/ABI (administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji) zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie dnia 23 maja 2013 r.
 52. „Granice jawności z perspektywy filozofii i teorii prawa" wygłoszony podczas V Konferencji „Bezpieczeństwo w Internecie" pt. „Internet - Granice jawności " zorganizowanej przez Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 21-22 maja 2013
 53. „Ocena wpływu przedsięwzięcia na prywatność (Privacy Impact Assessment) jako część zadań informatyka przy tworzeniu i utrzymaniu systemów informacyjnych administracji publicznej" wygłoszony podczas Pomorskiego Konwentu Informatyków zorganizowanego przez czasopismo "IT w Administracji" w Juracie w dniach 20-21 maja 2013 r.
 54. "Information security: a renewed priority?" wygłoszony podczas Wiosennej Konferencji Rzeczników Ochrony Prywatności zorganizowanej w Lizbonie w dniach 16-17 maja 2013 r.katalog: Publikacje, zdjÄ™cie: lisbon_panel_19.jpg
 55. "Personal Data Protection and eID. Bringing two reforms of EU legislation to a common denominator" wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji "European Identity & Cloud Conference 2013" zorganizowanej przez KuppingerCole w Monachium w dniach 13-17 maja 2013 r. oraz udział w dyskusji panelowej "The new EU Data Protection StrategyEU´s General Data Protection Regulation: 10 uneasy Truths for any Business" podczas tejże konferencji.
 56. „Społeczeństwo wiedzy - społeczeństwo informacyjne" wygłoszony podczas konferencji „Własność niematerialna, czyli prawo w społeczeństwie wiedzy" zorganizowanej przez Komisję Kultury Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytecie Warszawskim 9 maja 2013 r.
 57. Udział w panelu „Czy potrafimy obronić się przed cyfrowym terroryzmem?" podczas II Forum Bezpieczeństwa Banków pt. „Ostatni Bastion" zorganizowanego przez miesięcznik „Bank" oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji pod patronatem Związku Banków Polskich w Warszawie w dniu 9 maja 2013 r.
 58. „Administracja publiczna jako użytkownik chmury" wygłoszony podczas XXI spotkania Klubu Informatyka Samorządowego zorganizowanego w Puszczykowie k. Poznania w dniach 7-8 maja 2013 r.
 59. katalog: Publikacje, zdjÄ™cie: poznan_uniw_ekon.jpg„Wspólny rynek przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej" wygłoszony podczas konferencji naukowej pt „Prawne i ekonomiczne aspekty przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej" zorganizowanej w ramach Dnia Otwartego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu 7 maja 2013 r.
 60. „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie" wygłoszony podczas konferencji „Prawa dziecka prawami człowieka" zorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką w Gdańsku, 27 kwietnia 2013 r.
 61. "Sensitive Data and Emerging Technologies: Friends or Foes?" wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji "Data Protection Intensive" zorganizowanej przez The International Association of Privacy Professionals w Londynie w dniach 24-25 kwietnia 2013 r.
 62. „Ocena wpływu przedsięwzięcia na ochronę prywatności (Privacy Impact Assesment) jako etyczny i prawny obowiązek twórców systemów teleinformatycznych" wygłoszony podczas III Konferencji Naukowej „Cyberprzestępczość i ochrona informacji" pt. „Ochrona prywatności i własności intelektualnej w Internecie" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Menedżerską i Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2013 r.
 63. katalog: zaklad3, zdjÄ™cie: kolumnowa1.jpg„Prawo do prywatności w europejskim systemie ochrony prawnej oraz w globalnych systemach współpracy rzeczników ochrony prywatności" wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania" zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w Warszawie w dniach 22-23 kwietnia 2012 r.
 64. Moderowanie debaty „Czy biometria może być przyszłością bankowości w Polsce?" podczas „Spring Biometric Summit 2013" zorganizowanego przez Forum Technologii Bankowych i Związek Banków Polskich w dniach w Miedzeszynie k. Warszawy w dniach 18-19 kwietnia 2013 r.
 65. „Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaS i SaaS" wygłoszony podczas Warmińsko-Mazurskiego Konwentu Informatyków zorganizowanego przez czasopismo "IT w Administracji" w Wilkasach k. Giżycka w dniach 18-19 kwietnia 2013 r.
 66. „Główne kierunki projektowanych zmian regulacji ochrony danych osobowych w UE" wygłoszony podczas posiedzenia połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej poświęconego reformie europejskich ram prawnych ochrony danych w kontekście prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, które odbyło się dnia 16 kwietnia 2013 r.
 67. katalog: zaklad3, zdjÄ™cie: belgrad1.jpg"Privacy Impact Assessment for eGovernmental Clouds" wygłoszony podczas XV Konferencji Rzeczników Ochrony Prywatności z Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej w Belgradzie w dniach 10-12 kwietnia 2013 r.
 68. " Right to be forgotten and freedom of expression" wygłoszony podczas seminarium "The Right to be Forgotten" zorganizowanego przez Centre for European Legal Studies (CELS) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge w dniach 9 kwietnia 2013 r.
 69. „Ochrona danych w cyberprzestrzeni" wygłoszony podczas XIII edycji Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów zorganizowanego w Warszawie 27-28 marca 2013 r.
 70. "Are we heading towards global legal regime for cloud computing?" wygłoszony podczas seminarium "Legal transplants in IT influenced world" zorganizowanego przez Komisję Fulbrighta wspólnie z IIT/Chicago-Kent College of Law, Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Wrocławskim w Warszawie na Uczelni im. Łazarskiego 27 marca 2013 r.
 71. „Operator Informacji Pomiarowych jako administrator danych osobowych" wygłoszony podczas konferencji Operator Informacji Pomiarowych - pozycja na rynku. Kluczowe problemy prawne i biznesowe" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz AEEC Associated European Energy Consultants w Warszawie w dniu 26 marca 2013 r.
 72. katalog: Publikacje, zdjÄ™cie: malta_2013_1.jpg"Right to Be Forgotten. The Fundamental Right of the Person or the Danger of the ‘Ministry of Truth'" wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji "Online Privacy: Consenting to Your Future" zorganizowanej przez Universita ta Malta w ramach projektu "CONSENT - Consumer sentiment regarding privacy on user generated content services in the digital economy" w St. Julian's (Malta) w dniach 20-21 marca 2013 r.
 73. „Nieuprawnione udostępnianie danych osobowych w świecie smartfonów i innych urządzeń mobilnych" wygłoszony podczas II edycji konferencji naukowej „Ataki sieciowe" zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 18 marca 2013 r.
 74. „Rola administratorów danych i przetwarzających w systemach informacyjnych zawierających dane o stanie zdrowia" wygłoszony podczas Polskiego Kongresu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia 2013 Allerhand Summit: Pharma & Health" zorganizowanego przez Instytut Allerhanda w Warszawie w dniu 14 marca 2013 r.
 75. „Ochrona cyberprzestrzeni a ochrona prywatności. Balansując na granicy między bezpieczeństwem publicznym a autonomią informacyjną jednostki" wygłoszony podczas VI Konferencji SEMAFOR - O bezpieczeństwie, audycie i zarządzaniu IT" zorganizowanej przez stowarzyszenia ISSA Polska, ISACA Warszawa oraz czasopismo „Computerworld" w Warszawie w dniach 5-6 marca 2013 r.
 76. „Profilowanie osoby fizycznej w projekcie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" wygłoszony podczas IV edycji Forum „Corporate Legal Counsel 2013" Forum Dyrektorów Prawnych zorganizowanego w Warszawie 27- 28 lutego 2013 r.
 77. „Pozyskiwanie zgody od indywidualnych klientów na potrzeby FATCA" wygłoszony podczas konferencji „Praktyka wdrożenia procedur FATCA w polskich instytucjach finansowych" zorganizowanej przez MM Conferences w Warszawie w dniach 25-26 lutego 2013 r.
 78. "Privacy and Open Data. Siamese Twins or Mortal Enemies?" wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji 2013 ePSI pt. "Gotcha! - getting everyone on board" zorganizowanej przez ePSI Platform i Centrum Cyfrowe na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 22 lutego 2013 r.
 79. katalog: Publikacje, zdjÄ™cie: nbp1.jpg„Prawne aspekty wymiany informacji o ofierze przestępstwa dla celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, wykrywania i ścigania przestępstw albo wykonywania kar kryminalnych" wygłoszony podczas konferencji Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa" zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw w dniu 22 lutego 2013 r. w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie.
 80. "The Essential Elements in Distributed Environments of Accountability. Introduction" wygłoszony w trakcie sesji plenarnej V Fazy Projektu "Accountability Project" zorganizowanego przez Centre for Information Policy Leadership (CIPL) Hunton & Williams LLP przy współudziale Europejskiego rzecznika Ochrony Danych oraz rzeczników ochrony danych osobowych z Hiszpanii, Francji, Irlandii i Polski w Warszawie w dniach 21-22 lutego 2013 r.
 81. „Bezpieczne zarządzanie danymi przy rozwoju inteligentnych sieci pomiarowych" wygłoszony podczas XII edycji seminarium w cyklu „Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych" pt. Rozwój technologii do wdrażania Smart metering/grid w przedsiębiorstwach sieciowych" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie 20 lutego 2013 r. 
 82. Uczestnicy panelu podczas II Kongresu Wolności w InternecieUdział w panelu "Prywatność w sieci - Jakie znaczenie ma rozporządzenie o ochronie danych osobowych dla użytkowników?" podczas II Kongresu Wolności w Internecie zorganizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 13 lutego 2013 r. 
 83. „Zagadnienie implementacji FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)" wygłoszony podczas seminarium Kierunki zmian w europejskim prawie dotyczącym ochrony danych osobowych i ich wpływ na sektor bankowy" zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Związek Banków Polskich w Warszawie 13 lutego 2013 r.
 84. „Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaS i SaaS" wygłoszony podczas II Łódzkiego Konwentu Informatyków zorganizowanego przez czasopismo "IT w Administracji" w Spale w dniach 4-5 lutego 2013 r.
  [Prezentacja z wykładu]
 85. „Europejskie ramy ochrony danych osobowych a prawo polskie" wygłoszony podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 28 stycznia 2013 r.
 86. "katalog: zaklad3, zdjÄ™cie: cpdp_2013_6.jpgFrom ‘Solidarity' to the Surveillance Society. Privacy Protection Dilemmas In Poland" sesja podczas międzynarodowej konferencji "Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) 2013. Reloading Data Protection" zorganizowanej przez Vrije Universiteit Brussel (Research group on Law, Science, Technology and Society LSTS), Facultés Universitaires de Namur (Centre de Recherches Informatique et Droit CRID), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA, Tilburg University (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT) oraz Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI w Brukseli w dniach 23-25 stycznia 2013 r.
 87. Udział w okrągłym stole "EU Roundtable Discussion & White Paper launch" zorganizowanym przez Future of Privacy Forum w Brukseli w dniu 23 stycznia 2013 r.
 88. „Ocena wpływu usługi chmurowej na ochronę prywatności (Privacy Impact Assessment - PIA)" wykład otwarty wygłoszony w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 18 stycznia 2013 r.
 89. „Zakres danych pracowniczych przetwarzanych przez pracodawcę. Możliwości łączenia zbiorów i automatycznego przetwarzania danych w nich zawartych" wygłoszony podczas 22. edycji seminarium z cyklu „Informatyka korporacyjna" pt. „Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 16 stycznia 2013 r.
Zajęcia prowadzone na innych wydziałach UG
 1. "Prawo komputerowe" - w ramach bloku "Problemy spoleczne i zawodowe informatyki" - Informatyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego 
 2. "Prawna chrona danych osobowych" - studia podyplomowe dla pracowników Wojewódzich i Powiatowych Urzędów Pracy - Wydział Nauk Społecznych
Prowadzone seminaria:
Informatyzacja administracji
seminarium magisterskie w Pracownia Informatyki Prawniczej na kieruneku Administracja II stopnia stacjonarna, rok studiów 1, rok akademicki 2011, ilość miejsc 0.
Informatyzacja administracji
seminarium magisterskie w Pracownia Informatyki Prawniczej na kieruneku Administracja II stopnia stacjonarna, rok studiów 2, rok akademicki 2010, ilość miejsc 0.
Informatyzacja administracji i prawo komputerowe
seminarium magisterskie w Pracownia Informatyki Prawniczej na kieruneku Administracja II stopnia niestacjonarna, rok studiów 1, rok akademicki 2011, ilość miejsc 0.
Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Kwanty informacji o osobie. Prawne aspekty przetwarzania danych o osobach i "obiektach" pochodzących z rozproszonych zbiorów [w:] Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia [red:] P. Andrzej R., Z. Rau, M. Wągrowski, Wyd. LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 8, ISBN 978-83-264-4255-1, nr wyd. 1
2. Prawne aspekty udostępniania usług administracji publicznej w modelu chmury [w:] Internet – Cloud computing. Przetwarzanie w chmurze [red:] G. Szpor, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013, s. 38, ISBN 978-83-255-5235-0, e-book 978-83-255-5236-7, nr wyd. 1
3. Profilowanie osób na podstawie ogólnodostępnych danych [w:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym [red:] A. Mednis, Wyd. WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 16, ISBN 978-83-63093-94-5, nr wyd. 1
4. 'Dokument elektroniczny' i 'eMaritime' [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
5. 15 years of personal data protection in Poland and in Central Europe [w:] Tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo. Tempo di bilanci e di bilanciamenti [red:] F. Giuseppe [współautor:] P. Sierzputowski, Wyd. Egea, Mediolan 2012, s. 11, ISBN 978-88-238-4314-1, nr wyd. 1
6. Privacy by Design jako paradygmat ochrony prywatności [w:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług [red:] G. Szpor, W. Wiewiórowski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 17, ISBN ISBN 978-83-255-3908-5; e-book 978-83-255-3793-7, nr wyd. 1
7. Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług [red:] W. Wiewiórowski, G. Szpor, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 389, ISBN ISBN 978-83-255-3908-5; e-book 978-83-255-3793-7, nr wyd. 1
8. Prawna ochrona danych biometrycznych w systemach teleinformatycznych pracodawcy. Cele przetwarzania a zakres ochrony [w:] Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian [red:] A. Nerka, T. Wyka, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2012, s. 10, ISBN 978-83-264-1685-9, nr wyd. 1
9. Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej [współautor:] G. Wierczyński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 364, ISBN 978-83-264-0722-2, nr wyd. 3
10. Privacy and the Liability of Intermediary Service Provider in the Clouds. E-Governmental Aspects [w:] International Data Protection Conference 2011 [red:] F. Zombor, Wyd. Magyar Kozlony Lap-Es Konyvkiado, Budapeszt 2011, s. 11, ISBN 978-963-9722-96-5, nr wyd. 1
11. Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych załatwianych przez organ administracji publicznej [w:] Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej [red:] J. Gołaczyński [współautor:] G. Sibiga, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 13, ISBN 978-83-255-1396-2, nr wyd. 1
12. Prawne aspekty informatyki [w:] Informatyka ekonomiczna [red:] S. Wrycza [współautor:] G. Wierczyński, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 569-600, ISBN 978-83-208-1863-5, nr wyd. 1
13. Pojęcie referencyjności w dyskusji o zasobach informacyjnych państwa [w:] Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji i wymiarze sprawiedliwości - III Konferencja Naukowa WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 października 2008 r. [red:] M. Barczewski, K. Grajewski, J. Warylewski, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa - Kraków 2009, s. 195-203, ISBN 978-83-264-0023-0, nr wyd. 1
14. Prawnokarne aspekty działań informatycznych. Czy Polskie Towarzystwo Informatyczne jest zorganizowaną grupą przestępczą ? [w:] Społeczne aspekty informatyki [red:] P. Fuglewicz, J. Nowak, Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne , Katowice 2009, s. 10, ISBN 978-83-60810-13-2, nr wyd. 1
15. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej [współautor:] G. Wierczyński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 394, ISBN 978-83-7601-186-8, nr wyd. II
16. Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym [w:] Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych [red:] H. Ganińska, Wyd. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 14, ISBN 83−910677−4−2, nr wyd. 1
17. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej [współautor:] G. Wierczyński, Wyd. Zakamycze, Kraków 2006, s. 358, ISBN 83-7444-208-5, nr wyd. I
18. Regiony w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej [w:] Regiony, Acquis communautaire [red:] Z. Brodecki [współautor:] A. Mikołajczyk, A. Skóra, T. Sowiński, K. Zeidler, Wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, ISBN 83-7334-422-5, nr wyd. 1
19. Regiony w wybranych relacjach funkcjonalnych [w:] Regiony Acquis communautaire, [red:] Z. Brodecki [współautor:] A. Mikołajczyk, A. Skóra, T. Sowiński, K. Zeidler, A. Brzezińska , I. Erecińska, K. Gawlikowska-Hueckel, R. Grzeszczak, T. Parteka, A. Wentkowska, M. Zieliński, Wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, ISBN 83-7334-422-5, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Ministerstwo Prawdy vs prawo do bycia zapomnianym, Nowe Media 3, Warszawa 2013, s. 34-42
2. Prawo do prywatności w systemie inteligentnych sieci, Monitor Prawniczy - Dodatek 'Ochrona danych osobowych' 8 [red:] G. Sibiga, Warszawa 2013, s. 27-37
3. Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej jako wyzwanie dla polskiego sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa 1, Warszawa 2013, s. 13-26
4. Legal Aspects of e-Governmental Clouds, International Journal on Information Technology and Security 1, Sofia 2013
5. Personal Profiling Based on Generally Accessible Data, International Journal on Information Technology and Security 3, Sofia 2012, s. 31-46
6. Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Monitor Prawniczy - Dodatek 'Ochrona danych osobowych' 7 [red:] G. Sibiga, Warszawa 2012, s. 1-8
7. Bibliografia zagadnień prawno-informatycznych 2010 - część I, , Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informamacja w administracji i gospodarce 1, Warszawa 2011
8. Rewolucja 2010?: Czy nowelizacja ustawy o informatyzacji może pchnąć polski e-government na nowe tory?,, Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informamacja w administracji i gospodarce 2, Warszawa 2010
9. Bibliografia prawa nowych technologii informacyjnych - styczeń 2009 - styczeń 2010. Cz. I, Czas Informacji. Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce 1, Warszawa 2010, s. 62-63
10. Usługi e-administracji, Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w administracji i gospodarce 1, Warszawa 2010, s. 57-59
11. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną za niektóre rodzaje usług (uwagi de lege ferenda), Gdańskie Studia Prawnicza XXI, Gdańsk 2009
12. System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej, Gdańskie Studia Prawnicze 18 [współautor:] G. Wierczyński, Gdańsk 2007, s. 215-236
Referaty
1. Między Wami przestępcami. Prawnokarne aspekty działań informatycznych na konferencji XXIII Jesienne Spotkania Polskiego Towarzystwa Informatycznego: IT w zarządzaniu - zarządzanie IT [współautor:] P. Petasz, 2007
Udział w konferencjach
1. XXIII Jesienne Spotkania Polskiego Towarzystwa Informatycznego: IT w zarządzaniu - zarządzanie IT [współautor:] P. Petasz, Wisła 2007
Varia
1. Pracownia Informatyki Prawniczej (w:) Gdańskie Studia Prawnicze nr XXIII, s. 191-195 [współautor:] G. Wierczyński, 2010
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2019.06.15 13:23:10 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału